ژاپن برای مقابله با چین در سیستم انرژی ASEAN شرکت می کند


توکیو — دولت ژاپن به شرکت های داخلی از جمله کانسای الکتریک پاور (KEPCO) برای پروژه انتقال برق بین جزیره ای در اندونزی کمک مالی ارائه می کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های توکیو برای تبدیل شدن به یک بازیگر شبکه در جنوب شرقی آسیا است، زیرا چین قدرت اقتصادی خود را در این منطقه افزایش می‌دهد.

KEPCO برای انجام یک مطالعه برای پروژه ای به رهبری دولت اندونزی که هدف آن استفاده از سرمایه خصوصی برای ایجاد یک شبکه برق بین جزیره ای است، مامور شده است. دولت ژاپن حدود نیمی از هزینه های تحقیقاتی KEPCO را پوشش خواهد داد.دیدگاهتان را بنویسید