فوجی فیلم غربالگری سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی را به ویتنام می برد


هانوی – هولدینگ فوجی فیلم خدمات غربالگری سلامت را به آسیای جنوب شرقی ارائه می کند و برای اولین بار وارد ویتنام می شود تا مراقبت های پیشگیرانه ای را با قیمت “معقول” در جهان به سرعت خاکستری و در حال توسعه ارائه دهد.

روز دوشنبه یک فروشگاه پرچمدار Nura در اینجا در پایتخت ویتنام افتتاح شد و گروه ژاپنی قصد دارد تا سال مالی 2030 100 سایت در سراسر جهان داشته باشد.دیدگاهتان را بنویسید