بانک مرکزی چین اوراق قرضه دولتی را با فروش احتمالی وام خواهد داد


شانگهای – بانک خلق چین روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی استقراض اوراق قرضه دولتی چین را آغاز می کند که به عنوان اقدامی برای فروش آنها برای تثبیت بازار بیش از حد گرم تلقی می شود.

به منظور حفظ عملکرد عادی بازار اوراق قرضه، بانک خلق چین (PBOC) تصمیم گرفته است تا اوراق قرضه دولتی چین را از دلالان اصلی در عملیات بازار آزاد در کوتاه مدت و بر اساس مشاهده و ارزیابی دقیق بازار فعلی قرض کند. وضعیت. “، – گفت: بانک مرکزی.دیدگاهتان را بنویسید