از اندونزی گرفته تا هند و ایالات متحده، هوش مصنوعی در انتخابات نفوذ خواهد کرداز اندونزی گرفته تا هند و ایالات متحده، هوش مصنوعی در انتخابات نفوذ خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید