برای دومین ماه متوالی در ماه ژوئن، قراردادهای تولید در چین منعقد شد


هنگ کنگ – فعالیت تولیدی چین در ماه ژوئن برای دومین ماه متوالی کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران امید خود را به نشست مهم حزب کمونیست در اواسط ژوئیه برای احیای اقتصاد کساد بسته بودند.

اداره ملی آمار روز یکشنبه گزارش داد که شاخص اصلی مدیران خرید کشور برای ماه 49.5 بود. این قرائت نسبت به 49.5 ماه می، که میانگین پیش بینی در نظرسنجی رویترز نیز بود، بدون تغییر بود.دیدگاهتان را بنویسید