چین می گوید خاک های کمیاب بر اساس قوانین جدید متعلق به این ایالت است


پکن – طبق مقررات جدید دولتی که از اول اکتبر اجرایی می شود، منابع خاکی کمیاب چین متعلق به این ایالت است.

در متن این حکم که روز شنبه منتشر شد و هدف آن را «تامین امنیت منابع ملی و امنیت صنعتی» عنوان کرد، آمده است: «هیچ سازمان یا فرد خصوصی حق تعرض به منابع کمیاب خاکی یا تخریب آنها را ندارد».دیدگاهتان را بنویسید