آسیا برای حمایت از گسترش هوش مصنوعی به انرژی بسیار بیشتری نیاز دارد


مایانک ماهشواری مدیر عامل و تحلیلگر انرژی هند و آسیای جنوب شرقی در مورگان استنلی است.

در آماده سازی برای پذیرش گسترده تر هوش مصنوعی، شرکت های مرکز داده احتمالاً بیش از 100 میلیارد دلار برای توسعه ظرفیت خود در آسیا در سال های آینده سرمایه گذاری خواهند کرد.دیدگاهتان را بنویسید