چین از طرح های خود برای معرفی قانون پوشاک “توهین آمیز” صرف نظر کرد.


پکن – واکنش عمومی در چین، دولت را بر آن داشت تا لایحه‌ای را اصلاح کند که لباس‌هایی را که «احساسات مردم چین» را توهین می‌کند، جرم می‌داند و آن را به لباس‌هایی محدود می‌کند که «تجاوز را تمجید می‌کند».

اصلاحیه جدید پیشنهادی قانون امنیت عمومی به کمیته دائمی مجلس قانونگذاری کنگره ملی خلق ارائه شده است. قوانین پیشنهادی تحت رهبری حزب کمونیست چین به ندرت مورد بازنگری قابل توجهی در پاسخ به فشار عمومی قرار می گیرد.دیدگاهتان را بنویسید