مدیرعامل ژاپن LCC Zipair می گوید هر سال 2 هواپیما و مسیر اضافه می کند


ناریتا، ژاپن – یکی از مدیران شرکت هواپیمایی گفت: شرکت هواپیمایی اقتصادی Zipair Tokyo قصد دارد مسیرهای بین المللی و تعداد پروازهای خود را با افزودن دو هواپیما در هر سال گسترش دهد.

شینگو نیشیدا، رئیس و مدیرعامل Zipair به Nikkei Asia گفت: «ما قصد داریم در سال مالی منتهی به مارس 2026 دو هواپیمای اضافی دریافت کنیم.دیدگاهتان را بنویسید