چندین دهه فلزات ذخیره شده باتری ماشین های الکتریکی در نزدیکی جزیره دورافتاده ژاپن پیدا شد


توکیو — محققان روز جمعه گفتند که منابع معدنی شامل حدود 75 سال مصرف کبالت ژاپن و حدود 11 سال نیکل در نزدیکی جزیره ای منزوی در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور کشف شده است.

بنیاد نیپون و دانشگاه توکیو به طور مشترک در طی تحقیقاتی که از آوریل تا ژوئن انجام شد، ذخایر حدود 230 میلیون تن گره منگنز را در بستر دریا در اطراف Minami Torishima، واقع در حدود 1900 کیلومتری جنوب شرقی توکیو، کشف کردند.دیدگاهتان را بنویسید