جناح های سیاسی تایلند برای نفوذ نظامی در حال رقابت هستند


بانکوک – رقبای سیاسی قدیمی تایلند بار دیگر در مبارزات چند دهه قدرت خود، این بار بر سر ترفیعات نظامی که برای ماه ژوئیه برنامه ریزی شده بود، دست به اعتصاب زدند. این نبرد جناح سلطنتی-نظامی را در مقابل حزب Pheu Thai که توسط تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تأسیس شده بود، قرار می دهد.

مهارت آن‌ها می‌تواند تعیین کند که آیا یک طرف بر ارتش تأثیر می‌گذارد، یکی از مؤلفه‌های حیاتی در اداره کشوری که از سال 1932 شاهد 19 کودتا یا تلاش برای کودتا بوده است.دیدگاهتان را بنویسید