سقوط سهام پرخطر چین در حالی که بازار برای “بقای قویترین ها” آماده می شود


شانگهای – سهام چین که در مبادلات سرزمین اصلی خطرناک تلقی می‌شود، پس از تعهد دولت برای تعیین استانداردهای بالاتر برای شرکت‌ها برای عمومی ماندن، کاهش یافت و این امر تاکیدی بر تعادل ظریفی است که پکن در اصلاح بازارهای سرمایه‌اش بدون ترس از سرمایه‌گذاران با آن مواجه است.

سهام ST یا «رفتار ویژه» در هفته‌های اخیر پس از اینکه دولت اعلام کرد نظارت بر شرکت‌های بورسی را افزایش خواهد داد، مورد توجه قرار گرفته است. بورس‌های شانگهای و شنژن برچسب ST را به کد سهام شرکت‌ها اضافه می‌کنند تا سرمایه‌گذاران را در مورد ریسک‌های مالی خاص، مانند زیان خالص طی چندین سال یا نقض قوانین بورس، آگاه کنند. کسانی که در معرض خطر حذف از فهرست هستند، یک ستاره اضافی در مقابل خود خواهند داشت.دیدگاهتان را بنویسید