سرکوب مهاجرت هند باعث ترس در میان مهاجران صریح شده است.


دهلی نو – آشوک سواین یک بار برای دیدن خانواده خود به طور مرتب به هند سفر می کرد. اما نمی دانست که چهار سال پیش برای عروسی یکی از اقوامش به زادگاهش آخرین سفر او خواهد بود.

دنیای یک استاد دانشگاه سوئدی زیر و رو شد وقتی سفارت محلی به او گفت که به دلیل “سخنرانی ها و توییت های تحریک آمیز” درباره دولت نخست وزیر نارندرا مودی از ورود به هند منع شده است.دیدگاهتان را بنویسید