هند خواهان حمایت قوی تر از کارگران خارجی خود است


دهلی نو – بینو نایار بخشی از دو دهه گذشته را صرف صحبت با برادرش مورلیدار نیار تلفنی کرده است و به او گوش می دهد که شرایط زندگی بیش از حدی را که در کویت متحمل شده است توصیف می کند تا بتواند در محل کار بماند و خانواده اش را در خانه تغذیه کند.

Murlidhar یکی از مدیران ارشد گروه NBTC، یک شرکت ساختمانی کویتی بود که توسط یک هندی اهل ایالت ساحلی جنوبی کرالا اداره می شد. او با 9 کارگر دیگر یک آپارتمان دو اتاقه داشت.دیدگاهتان را بنویسید