خسارات سیل در ژاپن با توسعه شهری تشدید شده است


توکیو — خسارات سیل ژاپن در حال افزایش است، اما بسیاری از شهرها همچنان طرفدار توسعه کم ارتفاع هستند. در حالی که میانگین پنج ساله منطقه متاثر از بلایای مرتبط با آب تقریباً در 30 سال منتهی به 2021 تغییر نکرده است، هزینه خسارت در هر هکتار 3.5 برابر افزایش یافته است.

به عنوان مثال، یک عکس هوایی از Sate در استان Saitama، در شمال توکیو، افزایش تعداد خانه‌ها و امکانات تجاری در زمین‌های کشاورزی نزدیک رودخانه Tone را نشان می‌دهد. بسیاری از آنها در زمینی که خطر سیل در نظر گرفته می شود، با عمق حداقل 3 متر ایستاده اند.دیدگاهتان را بنویسید