تورم در ژاپن اختاپوس را گرانتر از گوشت گاو واگیو می کندتورم در ژاپن اختاپوس را گرانتر از گوشت گاو واگیو می کند

دیدگاهتان را بنویسید