چین در حال بررسی دسترسی به دریای ژاپن از طریق رودخانه مرزی بین روسیه و کره شمالی است


پکن – انتظار می‌رود چین، روسیه و کره شمالی به زودی بحث‌هایی را درباره اجازه کشتی‌ها برای حرکت در رودخانه مرزی در دریای ژاپن آغاز کنند، اقدامی که می‌تواند پیامدهای امنیتی بزرگی برای توکیو داشته باشد.

آبراه، رودخانه تیومن، از شرق در امتداد مرز چین و کره شمالی و سپس روسیه جریان دارد و سپس به دریای ژاپن می ریزد.دیدگاهتان را بنویسید