چه چیزی به تمایل تاکسین نخست وزیر سابق تایلند برای میانجیگری صلح در میانمار کمک می کند؟


توکیو — تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تایلند، پس از آزادی مشروط در ماه فوریه پس از گذراندن شش ماه حبس، به سرعت به یک نیروی اصلی در سیاست این کشور تبدیل شد.

رهبر پیشین کاریزماتیک و پوپولیست اوت گذشته پس از گذراندن 15 سال در خارج از کشور از تبعید خودخواسته به تایلند بازگشت تا به اتهام تضاد منافع از زندان دور شود.دیدگاهتان را بنویسید