بانک مرکزی ژاپن قصد دارد خرید اوراق قرضه دولتی را کاهش دهد


توکیو – به گزارش نیکی، بانک ژاپن کاهش تدریجی دارایی های خود در اوراق قرضه دولتی ژاپن را در یک نشست سیاست گذاری دو روزه که از روز پنجشنبه آغاز می شود، در نظر خواهد گرفت تا نه تنها نرخ بهره، بلکه جنبه کمی را نیز عادی کند.

برای جلوگیری از نوسانات شدید در نرخ های بهره بلندمدت، بانک ژاپن حتی پس از پایان سیاست نرخ بهره منفی خود در ماه مارس، به خرید حجم زیادی از JGB ادامه داد.دیدگاهتان را بنویسید