ژاپن در حال بررسی دستور بازیافت پنل خورشیدی است


توکیو – ژاپن در حال مطالعه قوانینی است که به بازیافت پنل‌های خورشیدی که عمر مفیدشان به پایان رسیده است نیاز دارد و انتظار می‌رود که پارلمان تا اوایل سال آینده پیشنهادی را دریافت کند.

از زمانی که ژاپن سیستم تعرفه خوراک را در سال 2012 معرفی کرد، مزارع خورشیدی گسترش یافته اند. با طول عمر معمول پنل های خورشیدی بین دو تا سه دهه، دفع آنها در اواسط دهه 2030 به سرعت افزایش خواهد یافت.دیدگاهتان را بنویسید