شبکه ریلی تایلند با قطار سریع السیر لائوس-چین متصل خواهد شد


بانکوک – تایلند راه آهن ملی خود را به شبکه ریلی لائوس-چین متصل می کند تا تجارت بین سه کشور را تقویت کند. تایلند به عنوان مرکز لجستیکی منطقه عمل خواهد کرد.

Avirut Thongnath معاون فرماندار راه آهن ایالتی تایلند (SRT) گفت SRT با اداره راه آهن ملی لائوس همکاری می کند. در آماده سازی برای افتتاح رسمی شبکه ریلی تایلند-لائوس که برای ماه آینده برنامه ریزی شده است. این پیوند برای اولین بار تایلند و چین را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می کند.دیدگاهتان را بنویسید