یک معاون لینکدین به مردم هشدار می دهد که در عصر هوش مصنوعی به یادگیری ادامه دهند


توکیو — آنیش رامان، معاون رئیس جمهور و کارشناس منابع انسانی در سایت شبکه تجاری LinkedIn، معتقد است که مهمترین مهارت برای کارگران در عصر هوش مصنوعی (AI) “مهارت های نرم” است. به عبارت دیگر، همه ما باید شنوندگان بهتری باشیم و هرگز از یادگیری دست نکشیم.

وی همچنین گفت: اقتصاد در حال ورود به دوره جدیدی است و همه ما در سفری خواهیم بود که ممکن است ما را مجبور به استفاده از مهارت های اجتماعی در محیط کار کند. رومن گفت: «من آن را اقتصاد رابطه می نامم. “این دوره ای است که در آن ما بیشتر از مهارت های منحصر به فرد انسانی خود استفاده خواهیم کرد. و اینها مهارت هایی مانند ارتباط، گوش دادن انتقادی، همکاری، همدلی هستند.”دیدگاهتان را بنویسید