مودی، نخست وزیر هند، تیم اصلی کابینه را برای دوره جدید نخست وزیری حفظ می کند


دهلی نو – نخست وزیر هند، نارندرا مودی، روز دوشنبه و همزمان با آغاز سومین دوره متوالی تاریخی خود، وزرای ارشد خود را حفظ کرد، از جمله وزرایی که دارای سبدهای کلیدی دارایی، امور خارجه، دفاع و امور داخلی هستند و در عین حال متحدانی را پذیرفت که حمایت از آنها برای آنها حیاتی بود. تشکیل دولت جدید

اعلام کابینه اواخر روز دوشنبه، یک روز پس از سوگند مودی و 71 وزیر دولت جدید اتحاد ملی دموکراتیک (NDA) به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) نخست وزیر این کشور منتشر شد. رئیس جمهور دروپادی مورمو در مراسمی با حضور چند هزار مهمان از جمله مقامات خارجی سوگند یاد کرد.



دیدگاهتان را بنویسید