فرودگاه های منطقه ای ژاپن در حال بهبود هستند، اما بازیابی بازدیدکنندگان چین کند است


توکیو – فرودگاه‌های منطقه‌ای ژاپن شاهد بهبود مسافران بین‌المللی هستند، زیرا گردشگران خارجی به این کشور سیل می‌آیند و در سال مالی 2023 به بیش از 60 درصد از کل سال مالی قبل از همه‌گیری در سال 2019 بازگشتند، اما کمبود بازدیدکنندگان از چین یک باد مخالف برای بهبود کامل است. .

فرودگاه‌های منطقه‌ای اغلب دارای مسیرهایی هستند که به مقاصد نسبتا نزدیک آسیایی خدمات می‌دهند، و برخی از آن‌ها عمدتاً به دلیل مسافرانی از تایوان، بازگشت شدیدی داشته‌اند.دیدگاهتان را بنویسید