در اینجا چین، روسیه، ایران، کره شمالی خطر جنگ جهانی دوم را افزایش می دهند


تالین، استونی – جنگ در اوکراین به نقطه حساسی رسیده است زیرا ارتش روسیه به شدت حملات خود را برای گسترش مناطق تحت کنترل خود قبل از پرداخت کامل کمک های نظامی ایالات متحده به این کشور افزایش می دهد.

مبارزه ناامیدانه فزاینده اوکراین علیه نیروهای مهاجم تنها خبر بد برای جهان نیست. نشانه ای به همان اندازه نگران کننده این است که چین، کره شمالی و ایران در حال تعمیق روابط با مسکو برای کمک به ماشین نظامی روسیه هستند.



دیدگاهتان را بنویسید