انتقال رهبری در سنگاپور ارزش تداوم را نشان می دهد


بن چستر چئونگ یک مدرس حقوق در دانشگاه علوم اجتماعی سنگاپور و یک وکیل در خدمات مالی RHTLaw آسیا است.

انتقال بی‌وقفه باتوم از یک نسل از رهبران به نسل دیگر، همانطور که در ماه گذشته با انتقال از لی هسین لونگ به لارنس ونگ مشاهده شد، ویژگی بارز سیستم سیاسی سنگاپور است.دیدگاهتان را بنویسید