هیتاچی 50000 کارمند را در زمینه هوش مصنوعی آموزش می دهد تا کسب و کار جدیدی ایجاد کند


توکیو – هیتاچی قصد دارد تا سال 2027 50000 کارمند را آموزش دهد که بتوانند خدمات جدیدی را با استفاده از هوش مصنوعی مولد توسعه دهند.

این برنامه حدود 20 درصد از 270000 کارمند هیتاچی را پوشش خواهد داد. کارکنان بخش های داخلی و خارجی مانند فناوری اطلاعات و راه آهن آموزش خواهند دید.دیدگاهتان را بنویسید