تکنولوژی

شغل جدید: در صف خرید آیفون بایستید، 1500 دلار پاداش بگیرید!

شغل جدید: در صف خرید آیفون بایستید، 1500 دلار پاداش بگیرید!

امروز، روز آیفون 5 بود و تمامی فروشگاه های اپل در سراسر آمریکا درب خود را در مقابل هجوم بالای

}